Voor wie?

Jongeren met:

  • Leerproblemen
  • Gedragsproblemen
  • Ontwikkelingsstoornissen (angst, ADHD, autisme)

Ouders met:

  • Opvoedingsvragen
  • Conflicten met hun kind

Mensen jong en oud met:

  • Trauma’s
  • Depressie
  • Burn out problemen

Ouders, kinderen of jongeren kunnen zelf contact opnemen met de Psychologie Praktijk wanneer zij denken baat te hebben bij begeleiding, onderzoek, of consult.

Anderen (zoals huisartsen, medisch specialisten, onderwijzers, maatschappelijk werkers, dominees, advocaten) kunnen ouders en jongeren naar de Psychologie Praktijk  verwijzen.