Training en Opleiding

Als opvoeden je vak is, heb je een veelzijdige en veeleisende baan. Werken met jongeren en hun ouders vraagt creativiteit en flexibiliteit, betrokkenheid en afstand.

In de tijd waarin het maatschappelijk denken over begeleiding van jeugd zich wijzigt, moet de beroepsopvoeder bovendien in staat zijn zijn werkhouding aan te passen aan moderne eisen. Om professioneel opvoeder te worden zijn kennis en vaardigheden onmisbaar. Elke organisatie stelt daarbij ook specifieke eisen aan de kunde van medewerkers. Nieuwe maatschappelijke inzichten dwingen organisaties ook om medewerkers nieuwe methoden of vaardigheden te leren zowel inhoudelijk als organisatorisch. Om beroepsopvoeder te blijven is continue bijscholing een vereiste.

Het is moeilijk voor organisaties om goede beroepsopvoeders aan te trekken en vast te houden. De arbeidsmarkt is krap en het werk van beroepsopvoeders, veeleisend. De beroepsopvoeder moet beschikken over kennis en vaardigheden en deze in stressvolle situaties weten toe te passen. Dit vraagt van moderne organisaties een adequaat trainings- en opleidingsbeleid.

KK-gradient kan hierbij ondersteunen. KK-gradient geeft advies aan organisaties, biedt trainingen op maat, in company dan wel op het Landgoed de Haar. Al naar gelang de behoefte van de organisatie ontwikkelen wij samen een gerichte training of bieden een reeds beproefde training aan.  .

Recent hebben wij o.a. de volgende trainingen ontwikkeld en gegeven:

 • Ontwikkelingspsychologie
  Cursorisch programma van 10 dagdelen die deelnemers laat kennismaken met verschillende theorieën over de ontwikkeling van kinderen in hun verschillende leeftijdsfasen.
  Doelgroep: medewerkers bureau jeugdzorg.
 • Praten met kinderen
  Vaardigheidstraining (4 dagdelen) om op nieuwe manieren met kinderen in gesprek te komen.
  Doelgroep: welzijnswerkers, kinderechters, maatschappelijke dienstverlening
 • Vraaggericht werken
  De positie van de cliënt is essentieel gewijzigd. Professionele begeleiders worden geacht vraaggericht te werken. Dit vraagt een andere houding, andere kwaliteiten en een andere taal van deze begeleiders. Deelnemers aan de training (4 dagdelen) nemen kennis van nieuwe eisen en nieuwe inzichten.
  Bij de training wordt gebruik gemaakt van professionele acteurs.
  Doelgroep: medewerkers van zorgaanbieders en van bureau jeugdzorg.
 • Coaching en intervisie
  Train de trainer cursus (4 dagdelen) met als doel ervaren professionals te leren hun kennis en vaardigheden beter over te dragen op startende collega’s en onderling beter te benutten.
  Doelgroep: medewerkers van zorgaanbieders