Therapie

De Psychologiepraktijk biedt een scala aan behandelingsvormen. In de Psychologiepraktijk zijn ontwarren, ordenen en oplossingen zoeken sleutelwoorden. Wij richten ons op het vergroten van de eigen (sociale) vaardigheden van mensen  om problemen op te lossen, of te voorkomen, maar ook op het omgaan met  beperkingen en handicaps die moeilijk/niet zijn te veranderen. Respectvol en open met elkaar communiceren zijn belangrijke elementen in elk begeleidingstraject.

Een therapie op de Haer is altijd doelgericht, zo kort als mogelijk maar ook zo lang als nodig.

 

Diverse mogelijkheden van therapie, toegespitst op de vraag van de cliënt, o.a.:

 • Leer- en gedragstherapie: Verschillende korte, doelgerichte of oplossingsgerichte trajecten met gesprekstechnieken en zo nodig spel of creatieve vormen.
  • De kracht van positieve gedachten
  • Mindfullness
  • Gedragsinstructies
  • Sociale vaardigheidstraining

 

 • EMDR: een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf, maar ook andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd,

 

 • Sensomotorische therapie: werkt aan traumaverwerking met het lichaam als aanknopingspunt, als start van de behandeling. Trauma slaat zich op in het lichaam. Zeker bij kinderen is dat goed zichtbaar (hartslag en ademhaling). Het lichaam vertelt soms meer dan woorden kunnen zeggen.

 

 • Therapie met IJslandse paarden. Omgang met een paard geeft meer zelfvertrouwen, ook bij een handicap of stoornis. Voor mensen met problemen als ADHD, autisme, depressie, trauma is het soms gemakkelijk contact leggen met een paard.