Over mezelf

In het jaar 2000 startte ik, Fieke Klein Wassink een eigen bedrijf: FKW-Youthco. Vier jaar later vestigde ik me op het Landgoed De Haer in Leersum/Overberg. Dit landgoed is een gebied waar diverse grondsoorten in elkaar overlopen (een gradient), waardoor een rijke en diverse natuur ontstaat. De Haer ligt tussen de bossen van de Utrechtse Heuvelrug, het vroegere veengebied en de weilanden van Gelderse Vallei. De naam van het bedrijf veranderde in Psychologiepraktijk KK-Gradient, een praktijk waar verschillende werkgebieden samenkomen..

De idee achter het bedrijf was vanaf het begin om mijn kennis en ervaring op verschillende manieren in te zetten:

  1. Directe contacten met clienten in de vorm van therapie en diagnostiek
  2. Training en opleiding van (aankomende) professionals in het moeilijk werkveld.
  3. Coaching en supervisie van werkers in de (jeugd-)zorg
  4. Leiding geven en organiseren van het werk.

Grote voordeel van deze combinatie is dat ik mijn kennis en ervaring actueel en concreet houd, dat ik alle nieuwe ontwikkelingen in het werk op de voet volg en kan inbrengen bij de verschillende aspecten van mijn werk..

Op dit moment komt het er op neer dat ik:

  1. Clienten in de Praktijk ontvang voor (kortdurende) therapie .
  2. Forensisch psychodiagnostisch onderzoek doe voor het NIFP
  3. Meerdaagse trainingen geef aan diverse groepen
  4. Coaching of supervisie geef
  5. Regelmatig werk als interim manager.

Daarnaast ben ik stafdocent bij de Master Pedagogiek van de HAN in Nijmegen.

Voor die tijd was ik in 1980 afgestudeerd als klinisch psycholoog aan de Universiteit van Utrecht en had ik meer dan 20 jaar een functie in de jeugdzorg en het onderwijs. In de jeugdzorg was ik o.a. werkzaam als pedagogisch medewerker (de Schutsluis, Doorn), als psycholoog (Valkenheide, Maarsbergen) en als Hoofd Staf (Bureau Jeugdzorg Utrecht). Ook was ik docent aan de Hogeschool de Horst in Driebergen en de Hogeschool van Rotterdam.

De afgelopen jaren heb ik mij o.a. bijgeschoold m.b.t. mediation, EMDR, Sensorimotor Therapy

Ik ben getrouwd met Wim Kooiman. Samen hebben we vier volwassen kinderen en drie kleinkinderen.