Diagnostiek en Onderzoek:

Wanneer mensen onduidelijkheid hebben over de achtergrond van problemen bij kinderen of bij zichzelf, is een grondige diagnose van de problematiek een belangrijke, eerste stap zijn. Er kunnen grote vragen zijn, zoals: Het gaat niet goed met dit kind. Wat is er met dit kind aan de hand ?  De situatie thuis is onwerkbaar. Hoe kunnen we het kind beter bereiken? Ik zie het niet meer zitten. Mijn kind sluit zich af voor iedereen.

Maar ook deelvragen:  Waarom gaat niet goed op school?  Waarom word ik altijd gepest?  Hoe gaan we om met een handicap. Mijn kind heeft een handicap (autisme, ADHD,depressie etc.). Hoe gaan we met deze handicap om? Hoe gaan we om ons kind na de scheiding met alle gevolgen nadien ?

De psychologiepraktijk heeft ook kennis en ervaring in uitgebreid of beperkt psychodiagnostisch onderzoek.

 

Een volledig psychodiagnostisch onderzoek omvat meestal de volgende onderdelen:

 • Vraagverkenning – dossieranalyse
 • Ontwikkelingsanamnese, persoonlijke geschiedenis
 • Intellectuele ontwikkeling – intelligentieonderzoek
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Opleiding – werk geschiedenis
 • Ervaringen met hulp- en zorgverlening; medische – psychische ontwikkeling
 • Diagnose
 • Plan van aanpak
 • Advies en adviesbespreking
 • Rapportage
 • Waar nodig doorverwijzing naar verder medisch, paramedisch of psychiatrisch onderzoek.

 

Aan de hand van gesprekken, observatie en testen worden gegevens verzameld, zonodig aangevuld met een interactieonderzoek en interviews met derden (familie, school. arts, dominee, voetbaltrainer etc.).

Ook is het mogelijk om deelonderzoeken te doen, b.v. naar dyslexie, ADHD,  autisme, depressiviteit.

Diagnostisch onderzoek kan worden aangevraagd door personen, ouders, artsen, scholen e.a., maar ook door instanties als Bureau Jeugdzorg, Samen Veilig, Raad voor de Kinderbescherming. De Psychologische Praktijk verricht regelmatig forensisch onderzoek voor het NIFP.

Voor elk onderzoek is schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke personen nodig (b.v. vader én moeder, voogd, client ouder dan 16 jaar). De onderzochte persoon/personen heeft blokkeringsrecht. Verslagen van interviews met derden worden alleen na akkoordverklaring door de betreffende in het rapport opgenomen.  Concept rapporten worden afgegeven aan de onderzochte client met de mogelijkheid om feitelijke onjuistheden te corrigeren.

Het rapport wordt niet ter hand gesteld van derden, maar alleen aan opdrachtgever en de onderzochte cliënt.