Coaching en supervisie

De psychologische Praktijk biedt de mogelijkheid tot coaching en supervisie aan professionals in zorg en hulpverlening en anderen.

Coaching heeft ten doel de kwaliteiten van een persoon in een omschreven situatie (werk, relatie, of voetbalclub) te optimaliseren. Elke persoon doet dit door z’n  competenties (vaardigheden, kennis, ervaring én beperkingen) zo goed mogelijk te realiseren en ontwikkelen en daarmee te voldoen aan de verwachtingen van deze situatie

In een beperkt aantal gespreksmomenten inventariseren de coach en zijn cliënt de sterke en zwakke kanten van de cliënt in de gegeven situatie en verkennen de ontwikkelingsmogelijkheden. Samen onderzoeken ze ook de mogelijkheden en de verwachtingen van de gegeven situatie. Zo ontwikkelt zich een praktisch plan van aanpak. De coach begeleidt de cliënt bij zijn eerste stappen in het realiseren van dit plan.

Interim management
De psychologiepraktijk biedt op beperkte schaal mogelijkheden tot interimmanagement b.v. bij organisatieveranderingen, tijdelijke vacatures of het nieuw opzetten van een stafafdeling..

Recente ervaringen bij de Pleegzorg Utrecht en Intermetzo in Zutphen.