Psychologiepraktijk KK-Gradient

Landgoed de Haer
Haarweg 64
3956 KP Leersum

Sommige mensen, jong en oud, hebben tijdelijk extra ondersteuning nodig. Spanningen of problemen thuis, op school, werk, in de relatie of in vrije tijd zorgen dat iemand vastloopt, zich niet ontwikkelt zoals wordt verwacht. De eerstelijns instanties (huisarts, school, voetbaltrainer) zijn niet voldoende in staat om de ontwikkeling weer op gang te brengen. Soms hebben mensen behoefte aan consult, b.v. over de ontwikkeling van hun kind of omgaan met hun eigen situatie.

De Psychologie Praktijk KK-Gradient  op het Landgoed De Haer biedt mogelijkheden voor begeleiding, coaching of therapie. Verschillende vormen van therapie kunnen wij U bieden. Als bijzonderheid biedt de Psychologie Praktijk de mogelijkheid om te werken met paarden.

Vaak zijn de oorzaken van de problemen niet helder. Samen met U onderzoeken wij het probleem en de hulpvraag en formuleren we een plan van aanpak. Desgewenst verrichten wij een psychologisch onderzoek, aan de hand van observaties, gesprekken en testen. Waar nodig kunnen we ook bemiddelen en ondersteunen bij het vinden van de juiste begeleiding, onderwijs of therapie.

Drs. Fieke Klein Wassink is gezondheidspsycholoog. Fieke heeft jarenlange ervaring als psycholoog, gedragswetenschapper, beleidsmedewerker in de (jeugd-)zorg en als docent in het HBO-onderwijs.en Masteropleiding.

Fieke werkt samen met collega’s in de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Zij heeft nauw overleg met andere vakdisciplines in zorg en welzijn, zoals huisartsen, ziekenhuizen, dermatologen, traumatologen, neuropsychologen of psychiaters.